Digitale handtekening onder vuur: waar moet je op letten?

Wednesday, July 03, 2024

HTJZ #BLOG/Digitale handtekening onder vuur: waar moet je op letten?

De opkomst van groene arbeidsvoorwaarden: wat je moet weten

Digitale handtekening onder vuur: waar moet je op letten?

Wat zijn groene arbeidsvoorwaarden?

Een IT-dienstverlener beweert een overeenkomst te hebben gesloten met twee particulieren via een digitale handtekening. De particulieren ontkennen dit en zeggen dat ze nooit een overeenkomst hebben getekend. De rechter moet vaststellen hoe de handtekening, gezet via SignRequest, moet worden geïnterpreteerd.​

Wel of geen overeenkomst?

Belang van groene arbeidsvoorwaarden

De particulieren stellen dat er geen schriftelijke overeenkomst is getekend en dat de mondeling overeengekomen werkzaamheden slecht zijn uitgevoerd. Ze eisen een terugbetaling en schadevergoeding. De IT-dienstverlener vraagt een verklaring dat er wel een overeenkomst is, ondertekend via SignRequest.​

De kwalificatie van de digitale handtekening

De IT-dienstverlener moet bewijzen dat er een overeenkomst is. Volgens de wet zijn er drie soorten digitale handtekeningen:
1. Gekwalificeerde elektronische handtekening
2. Geavanceerde elektronische handtekening
3. Andere elektronische handtekening

​Een gekwalificeerde handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening. Andere handtekeningen moeten voldoende betrouwbaar zijn.

Verificatie ontbreekt

De IT-dienstverlener heeft niet aangetoond dat de digitale handtekening voldoet aan de eisen van de eIDAS-verordening. De e-mailverificatie door SignRequest is niet voltooid, waardoor de handtekening niet als geavanceerd kan worden beschouwd.​

Geen digitale ondertekening

De kantonrechter oordeelt dat de IT-dienstverlener niet voldoende heeft bewezen dat er een digitaal ondertekende overeenkomst is.

​De kantonrechter concludeert dat er geen overeenkomst tot stand is gekomen. De consumenten worden in het gelijk gesteld omdat er geen duidelijk aanbod en aanvaarding was.

Wat is de les?

Duurzame versus groene arbeidsvoorwaarden

Maak je gebruik van digitale handtekeningen? Zorg dan dat de software die je daarvoor gebruikt voldoet aan de eisen van de eIDAS-verordening en dat deze software betrouwbaar is.

Advies nodig?

customer1 png

Mijn naam is Edgar Stam

Oprichter, advocaat en CEO bij Het Team Juridische Zaken

Vroeger wachtte ik tot een ondernemer bij mij kwam. Dat waren hij en ik bijna eigenlijk altijd te laat om gedoe te voorkomen.

Als ik dan vroeg waarom hij niet even eerder had gebeld dan hoorde ik altijd hetzelfde antwoord: ja dan gaat de meter meteen lopen en jij bent zo duur. En als ik dan doorvroeg, dan bleek dat hij eigenlijk dacht dat je een advocaat alleen maar inschakelt als je een conflict hebt.

Onzin!

Een probleem oplossen kost veel meer dan een probleem voorkomen.

Dus als je een advocaat je laat helpen om gedoe te voorkomen kost hij veel minder en levert hij veel meer op.

Daarom helpen wij ondernemers met ons stappenplan om hun bedrijf juridisch bulletproof te maken zodat zij meer geld, tijd en energie overhouden en een sterker bedrijf.

1 png

Get Our Best Selling Product!

You just read about this...

Super excited about this product? We are, too! We just wrote this whole blog post that mentions it.

Ready to buy it? Get access to the Product here: