Herziening concurrentiebeding? Kabinet streeft naar verbetering arbeidsmarkt doorstroming

Tuesday, March 12, 2024

HTJZ #BLOG/Herziening concurrentiebeding? Kabinet streeft naar verbetering arbeidsmarkt doorstroming

Herziening concurrentiebeding? Kabinet streeft naar verbetering arbeidsmarkt doorstroming

Een belangrijk onderwerp dat momenteel de aandacht trekt, is de voorgenomen herziening van de wetgeving met betrekking tot het concurrentiebeding door het huidige kabinet. Deze beoogde verandering heeft als doel de reikwijdte van het concurrentiebeding te beperken, met als gevolg een verbetering van de doorstroming op de arbeidsmarkt.

Beperking van de reikwijdte van het concurrentiebeding

Beperking van de reikwijdte van het concurrentiebeding

Een belangrijk streven van het huidige kabinet is om de reikwijdte van het concurrentiebeding te beperken. Dit betekent dat er naar alle waarschijnlijkheid beperktere voorwaarden zullen gaan gelden voor het opleggen van een concurrentiebeding aan werknemers. De beoogde veranderingen hebben als doel om de mobiliteit van werknemers te vergroten en zo een positieve impact te hebben op de doorstroming binnen de arbeidsmarkt.

Wat is het doel? Verbetering doorstroming op de arbeidsmarkt

Wat is het doel? Verbetering doorstroming op de arbeidsmarkt

Het doel van deze herziening is het verbeteren van de doorstroming op de arbeidsmarkt. Door de beperking van het concurrentiebeding beoogt het kabinet een flexibelere arbeidsmarkt te creëren, waarin werknemers gemakkelijker van functie kunnen veranderen zonder gehinderd te worden door al te strikte beperkingen.

Oplettend volgen van de ontwikkeling

Oplettend volgen van de ontwikkeling

Als werkgever is het cruciaal om deze ontwikkeling nauwlettend te volgen. Waarom? Veranderingen in de wetgeving rondom het concurrentiebeding kunnen impact hebben op het aannemen van nieuw personeel en het opstellen van arbeidscontracten.

Anticiperen op veranderingen

Anticiperen op veranderingen

Hoewel de herziening van het concurrentiebeding nog niet definitief is, is het verstandig voor werkgevers om alvast na te denken over mogelijke aanpassingen in hun beleid en contracten. Een flexibele aanpak kan bijdragen aan een soepele overgang wanneer de wetswijzigingen worden doorgevoerd.customer1 png

Hi, mijn naam is Edgar Stam

Oprichter, advocaat en CEO bij Het Team Juridische Zaken

Vroeger wachtte ik tot een ondernemer bij mij kwam. Dat waren hij en ik bijna eigenlijk altijd te laat om gedoe te voorkomen.

Als ik dan vroeg waarom hij niet even eerder had gebeld dan hoorde ik altijd hetzelfde antwoord: ja dan gaat de meter meteen lopen en jij bent zo duur. En als ik dan doorvroeg, dan bleek dat hij eigenlijk dacht dat je een advocaat alleen maar inschakelt als je een conflict hebt.

Onzin!

Een probleem oplossen kost veel meer dan een probleem voorkomen.

Dus als je een advocaat je laat helpen om gedoe te voorkomen kost hij veel minder en levert hij veel meer op.

Daarom helpen wij ondernemers met ons stappenplan om hun bedrijf juridisch bulletproof te maken zodat zij meer geld, tijd en energie overhouden en een sterker bedrijf.

1 png

Get Our Best Selling Product!

You just read about this...

Super excited about this product? We are, too! We just wrote this whole blog post that mentions it.

Ready to buy it? Get access to the Product here: