Omgaan met schijnzelfstandigheid: wat ondernemers moeten weten

Sunday, April 07, 2024

HTJZ #BLOG/Omgaan met schijnzelfstandigheid: wat ondernemers moeten weten

Omgaan met schijnzelfstandigheid: wat ondernemers moeten weten

Omgaan met schijnzelfstandigheid: wat ondernemers moeten weten

Jullie horen al langere tijd dat schijnzelfstandigheid volgens de overheid moet worden aangepakt. Het Wetsvoorstel Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelaties en Rechtsvermoeden heeft als doel dit te voorkomen. Ook in de rechtspraak zien we dat er strenger wordt getoetst en dat zzp'ers steeds vaker als werknemers worden gezien.

Rechtbank Amsterdam: Zzp'er toch aangemerkt als werknemer

Rechtbank Amsterdam: Zzp'er toch aangemerkt als werknemer

Recent heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat een zogenaamde corrector, die al lange tijd als zelfstandige voor de Volkskrant werkte, toch als werknemer moet worden beschouwd. Bij de beoordeling keek de rechter niet alleen naar wat er op papier stond, maar ook naar hoe de arbeidsovereenkomst in de praktijk werd uitgevoerd.

Belangrijke factoren in de zaak

Belangrijke factoren in de zaak

Het feit dat de corrector het grootste deel van zijn inkomen verdiende bij de Volkskrant, gebonden was aan interne deadlines en als een onderdeel van de organisatie werd beschouwd, speelde een rol in de beslissing van de rechtbank. Ook werd opgemerkt dat de corrector zich weinig als ondernemer gedroeg, omdat hij genoegen nam met een inkomen dat voornamelijk afkomstig was van de Volkskrant.

Nieuw criterium: "commerciële drive"

Nieuw criterium: "commerciële drive"

De rechtbank Amsterdam voegt hieraan toe dat het gebrek aan commerciële gedrevenheid kan duiden op het ontbreken van ondernemerschap. Dit nieuwe criterium kan van invloed zijn op de beoordeling of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.

Voorbereiden op veranderingen

Voorbereiden op veranderingen

Het gebied van schijnzelfstandigheid wordt steeds complexer. Het is daarom verstandig om je als ondernemer nu alvast voor te bereiden. Denk bijvoorbeeld na over wat er gebeurt met het loon en vakantiedagen als een zzp'er achteraf toch als werknemer wordt gezien. Maak hierover duidelijke afspraken met elkaar.

customer1 png

Hi, mijn naam is Edgar Stam

Oprichter, advocaat en CEO bij Het Team Juridische Zaken

Vroeger wachtte ik tot een ondernemer bij mij kwam. Dat waren hij en ik bijna eigenlijk altijd te laat om gedoe te voorkomen.

Als ik dan vroeg waarom hij niet even eerder had gebeld dan hoorde ik altijd hetzelfde antwoord: ja dan gaat de meter meteen lopen en jij bent zo duur. En als ik dan doorvroeg, dan bleek dat hij eigenlijk dacht dat je een advocaat alleen maar inschakelt als je een conflict hebt.

Onzin!

Een probleem oplossen kost veel meer dan een probleem voorkomen.

Dus als je een advocaat je laat helpen om gedoe te voorkomen kost hij veel minder en levert hij veel meer op.

Daarom helpen wij ondernemers met ons stappenplan om hun bedrijf juridisch bulletproof te maken zodat zij meer geld, tijd en energie overhouden en een sterker bedrijf.

1 png

Get Our Best Selling Product!

You just read about this...

Super excited about this product? We are, too! We just wrote this whole blog post that mentions it.

Ready to buy it? Get access to the Product here: