Statutair bestuurder opgelet: nu ook de managementovereenkomst beoordeeld op grond van het Deliveroo-arrest?

Tuesday, April 23, 2024

HTJZ #BLOG/Statutair bestuurder opgelet: nu ook de managementovereenkomst beoordeeld op grond van het Deliveroo-arrest?

De opkomst van groene arbeidsvoorwaarden: wat je moet weten

Statutair bestuurder opgelet: nu ook de managementovereenkomst beoordeeld op grond van het Deliveroo-arrest?

Sinds het kabinet heeft aangekondigd strenger te zullen handhaven bij schijnzelfstandigheid, zijn ondernemers benieuwd naar de vraag: Is een medewerker eigenlijk zelfstandig ondernemer of toch een werknemer? Een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland biedt hier meer duidelijkheid over, gebaseerd op het zogenaamde Deliveroo-arrest van de Hoge Raad.

Wat gebeurde er?

Wat zijn groene arbeidsvoorwaarden?

Op 22 januari 2021 werden managementovereenkomsten gesloten waarbij twee mannen en een vrouw via hun eigen bedrijven managementdiensten zouden verlenen aan een bedrijf. Dit is een bekende constructie. Samen vormden zij het managementteam: de eerste man was CEO, de tweede was CCSO en de vrouw was CCO (chief commercial officer). Kort gezegd, uiteindelijk besloten de twee mannen dat de vrouw het bedrijf moest verlaten. Op 4 december 2023 werd de vrouw door de aandeelhouders ontslagen als statutair bestuurder. Maar de vrouw beweert dat dit niet zomaar kan: ze zegt dat haar managementovereenkomst eigenlijk moet worden beschouwd als een arbeidscontract en niet als een opdrachtovereenkomst. In dat geval zou haar ontslag door de aandeelhouders niet automatisch het einde van haar arbeidscontract betekenen.

Belang van groene arbeidsvoorwaarden

Belang van groene arbeidsvoorwaarden

De rechter past hier de criteria toe die zijn vastgesteld in het spraakmakende Deliveroo-arrest van de Hoge Raad. De kernvraag is: bestaat er een gezagsverhouding tussen het bedrijf en de vrouw? Dat wordt aan de hand van de volgende punten beoordeeld:

- Aard en duur van de werkzaamheden;
- Hoe werkzaamheden en werktijden worden bepaald;
- Inbedding van het werk in de organisatie;
- Persoonlijke uitvoering van het werk;
- Hoe de overeenkomst tot stand kwam;
- Beloning en betaling;
- Hoogte van de beloningen;
- Commercieel risico;
- Gedrag in economisch verkeer.

Wat was de conclusie van de rechter?

Duurzame versus groene arbeidsvoorwaarden

Op basis van de criteria uit het Deliveroo-arrest, concludeert de rechter dat het een opdrachtovereenkomst betreft en geen arbeidscontract. De rechter maakt daarbij wel de kanttekening dat de criteria waarop de beslissing is gebaseerd niet altijd één-op-één toepasbaar zijn in situaties zoals deze, waarbij een ervaren professional bewust ondernemer is geworden en een hoge positie binnen het bedrijf bekleedt. Dus, werkgever, let altijd op wie je aanneemt voor welke functie en met welke voorwaarden.

Meer weten? Schakel ons in!

Advies nodig?

customer1 png

Hi, mijn naam is Edgar Stam

Oprichter, advocaat en CEO bij Het Team Juridische Zaken

Vroeger wachtte ik tot een ondernemer bij mij kwam. Dat waren hij en ik bijna eigenlijk altijd te laat om gedoe te voorkomen.

Als ik dan vroeg waarom hij niet even eerder had gebeld dan hoorde ik altijd hetzelfde antwoord: ja dan gaat de meter meteen lopen en jij bent zo duur. En als ik dan doorvroeg, dan bleek dat hij eigenlijk dacht dat je een advocaat alleen maar inschakelt als je een conflict hebt.

Onzin!

Een probleem oplossen kost veel meer dan een probleem voorkomen.

Dus als je een advocaat je laat helpen om gedoe te voorkomen kost hij veel minder en levert hij veel meer op.

Daarom helpen wij ondernemers met ons stappenplan om hun bedrijf juridisch bulletproof te maken zodat zij meer geld, tijd en energie overhouden en een sterker bedrijf.

1 png

Get Our Best Selling Product!

You just read about this...

Super excited about this product? We are, too! We just wrote this whole blog post that mentions it.

Ready to buy it? Get access to the Product here: