Verandering in 2024: verplichte aanstelling van vertrouwenspersoon voor werkgevers

Friday, March 01, 2024

HTJZ #BLOG/Verandering in 2024: verplichte aanstelling van vertrouwenspersoon voor werkgevers

Verandering in 2024: verplichte aanstelling van vertrouwenspersoon voor werkgevers

In het komende jaar worden werkgevers geconfronteerd met een belangrijke wetswijziging met betrekking tot de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Deze verandering omvat niet alleen de verplichting voor werkgevers om een vertrouwenspersoon aan te stellen, maar ook gedetailleerde beschrijvingen van de rechten en plichten van deze functionaris. Dit artikel belicht de aanstaande veranderingen en de impact ervan op de werkomgeving.

Verplichting tot aanstelling van een vertrouwenspersoon

Verplichting tot aanstelling van een vertrouwenspersoon

Een op handen zijnde wetswijziging zorgt ervoor dat werkgevers verplicht worden om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze stap wordt genomen om een veilige en vertrouwelijke omgeving op de werkvloer te waarborgen. De wet zal specifieke richtlijnen bevatten met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon.

Rechten en plichten van de vertrouwenspersoon

Rechten en plichten van de vertrouwenspersoon

Binnen de nieuwe wet worden niet alleen de verplichtingen van werkgevers vastgesteld, maar ook de rechten en plichten van de vertrouwenspersoon. Hierdoor ontstaat er een duidelijk kader voor de rol van deze persoon, met het oog op het waarborgen van vertrouwelijkheid en het bieden van ondersteuning aan werknemers die met kwesties te maken hebben zoals pesten, discriminatie of ongewenst gedrag.

Arbeidsrechtelijke bescherming van de vertrouwenspersoon

Arbeidsrechtelijke bescherming van de vertrouwenspersoon

Een belangrijk aspect van de wetswijziging is de invoering van arbeidsrechtelijke bescherming voor de vertrouwenspersoon. Dit zorgt ervoor dat de persoon die deze rol op zich neemt, adequaat beschermd is tegen mogelijke repercussies als gevolg van zijn of haar functie.​

Uitzondering voor kleine werkgevers

Uitzondering voor kleine werkgevers

Het is belangrijk op te merken dat de verplichting om een vertrouwenspersoon aan te stellen naar alle waarschijnlijkheid niet van toepassing zal zijn op kleine werkgevers met minder dan tien werknemers. Deze uitzondering is ingesteld om de administratieve lasten voor kleine ondernemingen te verminderen, terwijl de bescherming van werknemers in grotere organisaties wordt versterkt.customer1 png

Mijn naam is Edgar Stam

Oprichter, advocaat en CEO bij Het Team Juridische Zaken

Vroeger wachtte ik tot een ondernemer bij mij kwam. Dat waren hij en ik bijna eigenlijk altijd te laat om gedoe te voorkomen.

Als ik dan vroeg waarom hij niet even eerder had gebeld dan hoorde ik altijd hetzelfde antwoord: ja dan gaat de meter meteen lopen en jij bent zo duur. En als ik dan doorvroeg, dan bleek dat hij eigenlijk dacht dat je een advocaat alleen maar inschakelt als je een conflict hebt.

Onzin!

Een probleem oplossen kost veel meer dan een probleem voorkomen.

Dus als je een advocaat je laat helpen om gedoe te voorkomen kost hij veel minder en levert hij veel meer op.

Daarom helpen wij ondernemers met ons stappenplan om hun bedrijf juridisch bulletproof te maken zodat zij meer geld, tijd en energie overhouden en een sterker bedrijf.

1 png

Get Our Best Selling Product!

You just read about this...

Super excited about this product? We are, too! We just wrote this whole blog post that mentions it.

Ready to buy it? Get access to the Product here: