Boost je bedrijf naar de next level met dit unieke aanbod

Privacy Statement

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met LegalXs BV (Het Team Juridische Zaken en HTJZ zijn handelsnamen van LegalXs BV). Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe LegalXs BV met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Als je je via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van LegalXs (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie) iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij je gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over een abonnement op de juridische dienstverlening van LegalXs. Als je organisatie een abonnee is van LegalXs dan worden je gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit dit abonnement of op grond van de wet. Daarnaast heeft LegalXs een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een dienst te kunnen ontvangen (zoals de nieuwsbrief, een bestelling, bijwonen van een event, of anderszins), aanvullende informatie te sturen over LegalXs zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we je om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft LegalXs nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig emailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief of factuur, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in de soort organisaties die diensten bij LegalXs afnemen, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van ons bedrijf beter kunnen invullen.

Bewaartermijnen

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met LegalXs BV (Het Team Juridische Zaken is een handelsnaam van LegalXs BV). Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe LegalXs BV met persoonsgegevens omgaat.

Gebruik besloten gedeelte website

Als je werkzaam bent bij een abonnee van LegalXs, dan kun je een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van deze website. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer je vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dien je LegalXs hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt LegalXs geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Nieuwsbrief

Je kunt je via de website aanmelden voor de nieuwsbrief van LegalXs. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die juridisch relevant zijn en/of informeren over onze producten en diesnten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uitnodigingen en overige mailings

Als je contactpersoon bent bij je organisatie, deelneemt aan een activiteit van LegalXs of als je informatie aanvraagt, zullen we je e-mailadres gebruiken om je op onregelmatige basis te informeren over relevante webinars, workshops, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast heeft LegalXs enkele mailinglists rond specifieke onderwerpen waaraan we je toe kunnen voegen op eigen verzoek, of omdat dit voortkomt uit activiteiten in het kader van het abonnement van je organsiatie. Je kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door je direct af te melden van een mailinglist of contact op te nemen met ons secretariaat.

Verstrekkingen aan derden

LegalXs verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van LegalXs bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider (ActiveCampaign), de CRM-provider (Zoho), de hostingpartij van onze mailaccounts en websites, Exact Online, paymentproviders Stripe, Mollie, en Adyen,  Zapier, Clickfunnels).

Informtieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

Je kunt ons schriftelijk per post of per email op de hoogte stellen, als je niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten via navolgend adres. Als je meer informatie wilt over LegalXs, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. LegalXs BV | Het Team Juridische Zaken Energiestraat 5C 1411 AN Naarden info@htjz.nl.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. LegalXs adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 20 mei 2023.

HIER KOMEN LOGO'S