Bestuurder van failliete vennootschap kan in sommige gevallen inzage krijgen in niet-openbare stukken

Wednesday, July 10, 2024

HTJZ #BLOG/Bestuurder van failliete vennootschap kan in sommige gevallen inzage krijgen in niet-openbare stukken

De opkomst van groene arbeidsvoorwaarden: wat je moet weten

Bestuurder van failliete vennootschap kan in sommige gevallen inzage krijgen in niet-openbare stukken

Wat zijn groene arbeidsvoorwaarden?

Een bestuurder van een failliete vennootschap kan soms inzage krijgen in de niet-openbare documenten van het faillissementsdossier. Dit gebeurt echter niet via een curator, want een curator is geen bestuursorgaan.​

Curator is geen bestuursorgaan

Belang van groene arbeidsvoorwaarden

De Rechtbank Noord-Nederland heeft geoordeeld over een Woo-verzoek (voorheen bekend als Wob) tegen een curator. De rechtbank bepaalde dat een faillissementscurator geen bestuursorgaan is. Hierdoor valt de curator niet onder de Wet Open Overheid.​

Woo-verzoek tegen curator

Het Woo-verzoek werd gedaan door de bestuurder en oud-bestuurder van een failliete vennootschap. Ze wilden informatie uit het dossier van de curator ontvangen. Omdat de curator geen bestuursorgaan is, kunnen ze deze informatie niet op basis van de Wet Open Overheid verkrijgen.

Alternatieve mogelijkheden: Verzoek bij rechter-commissaris

De rechtbank geeft wel aan dat er andere mogelijkheden zijn voor de gefailleerde om inzage te krijgen in de niet-openbare documenten.

​Een gefailleerde kan een verzoek indienen bij de rechter-commissaris om meer inzage te krijgen in de documenten.

Belangenafweging door rechter-commissaris

De rechter-commissaris zal bij zo'n verzoek de verschillende belangen moeten afwegen voordat hij een beslissing neemt. Dit betekent dat er voor een bestuurder mogelijkheden zijn om de gewenste informatie te verkrijgen, maar dit verloopt via een andere weg dan de Wet Open Overheid.

Kortom, hoewel een curator geen bestuursorgaan is en dus niet onder de Wet Open Overheid valt, zijn er toch manieren voor bestuurders van failliete vennootschappen om inzage te krijgen in het faillissementsdossier. Dit kan via een verzoek bij de rechter-commissaris, die de belangen zorgvuldig zal afwegen.

Meer weten of heb je vragen? Schakel ons in!

Duurzame versus groene arbeidsvoorwaarden

Advies nodig?

customer1 png

Mijn naam is Edgar Stam

Oprichter, advocaat en CEO bij Het Team Juridische Zaken

Vroeger wachtte ik tot een ondernemer bij mij kwam. Dat waren hij en ik bijna eigenlijk altijd te laat om gedoe te voorkomen.

Als ik dan vroeg waarom hij niet even eerder had gebeld dan hoorde ik altijd hetzelfde antwoord: ja dan gaat de meter meteen lopen en jij bent zo duur. En als ik dan doorvroeg, dan bleek dat hij eigenlijk dacht dat je een advocaat alleen maar inschakelt als je een conflict hebt.

Onzin!

Een probleem oplossen kost veel meer dan een probleem voorkomen.

Dus als je een advocaat je laat helpen om gedoe te voorkomen kost hij veel minder en levert hij veel meer op.

Daarom helpen wij ondernemers met ons stappenplan om hun bedrijf juridisch bulletproof te maken zodat zij meer geld, tijd en energie overhouden en een sterker bedrijf.

1 png

Get Our Best Selling Product!

You just read about this...

Super excited about this product? We are, too! We just wrote this whole blog post that mentions it.

Ready to buy it? Get access to the Product here: